Podsumowanie działań.

Początek każdego roku to okres zebrań sprawozdawczych. W dniu 5 listopada odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Naszego Koła. Zebranie otworzył Prezes Koła Robert Chojnacki, który przywitał wszystkich zgromadzonych i przedstawił porządek, który został przez zebranych przyjęty jednogłośnie.

 

W piątkowe popołudnie wędkarze z Koła Nr 33 w Rembertowie spotkali się na zebraniu sprawozdawczo wyborczym. Wszystko po to, by podsumować kolejny rok działalności. Dyskusja była gorąca i kto nie przyszedł, niech żałuje. Rembertowscy wędkarze poznali m.in. roczne sprawozdanie z działalności koła. Swoje rozliczenie roczne wygłosili też skarbnik koła oraz przewodniczący komisji rewizyjnej. Prezes koła przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu koła w 2020 roku, a także podziękował sympatykom rembertowskiego koła za okazaną  pomoc.

Na spotkaniu omówiono plany na bieżący rok, a bieżące informacje z Okręgu Mazowieckiego PZW zebranym przekazał Robert Chojnacki. W trakcie zebrania rembertowscy wędkarze musieli również wybrać nowe władze koła. Po wyborze komisji skrutacyjnej, wyborczej, uchwał i wniosków oraz mandatowej i odczytaniu sprawozdań z działalności Koła, Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. Z uwagi na pandemię kadencja ustępującego zarządu została wyjątkowo wydłużona do 5 lat. Wszystkim nowo wybranym gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w wykonywaniu powierzonych obowiązków. Prezesem Koła ponownie został wybrany kol. Robert Chojnacki.

A teraz pozostaje nam tylko zakasać rękawy i zrobić wszystko co możliwe by było lepiej a zawsze może być lepiej.  

Chojnacji Robert

Zebranie przebiegło w spokojnej atmosferze. Na zakończenie nowo wybrany Prezes podziękował zebranym i Zarządowi za zaufanie i pomoc, żeby kogoś nie ominąć przez przeoczenie nie będę wymieniać ich imiennie.

Zarząd Koła