Składki członkowskie 2021

Informujemy, że dostępne są już znaczki okręgowe i członkowskie na rok 2021.

Opłaty za karty wędkarskiej na 2021 r.  przyjmuje skarbnik Koła - Pastuszka Tomasz - 500 790 241  po uzgodnieniu telefonicznym.

Poniżej Uchwała Zarządu oraz pełna tabela składek na rok 2021

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2021 rok:

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2021 r

Lp

Treść

Wysokość kwotowa w złotych

1.

Składka członkowska

  100

2.

Składka członkowska ulgowa 50%

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu     

    członkowskiego powyżej 10 lat,

4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu     

    członkowskiego powyżej 10 lat

  50

3.

Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

 25

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW 

 

25

0-25

5.

Legitymacja członkowska

    5

  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

  2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

 

WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2021 R.

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULG

ZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWU

NIEZRZESZENI W PZW

CAŁOROCZNY

SKŁADKA*

OPŁATA

Wody nizinne i górskie - pełna

200 zł

450 zł

Wody nizinne - bez wód górskich górskie - niepełna

150 zł 400 zł

ULGA I**- 50%:   

  • młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat,
  • kobiety od 60 roku życia *** (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat),
  • mężczyźni od 65 roku życia ***   (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat),
  • współmałżonek****,
  • odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW,
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności)

100 zł
(wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

 

75 zł
(wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

ULGA II-75%:

  •  członek uczestnik do 16 lat***
  •  odznaczeni Złotą Odznaką PZW                   z wieńcami,              

50 zł
(wody nizinne i górskie - ulgowa pełna)

38 zł
(wody nizinne bez wód górskich - ulgowa niepełna)

 

SKŁADKI UZUPEŁNIAJĄCE do składek rocznych na wody nizinne

Górskie: pełna, ulg.- 50%, ulg.- 75%
50 zł, 25 zł, 12 zł

 


50 zł

OKRESOWY

SKŁADKA*

OPŁATA

1-dniowa wody nizinne i górskie

  40 zł

70 zł

3-dniowa wody nizinne i górskie

  60 zł

110 zł

7-dniowa wody nizinne i górskie

  80 zł

140 zł

   * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i składki na ochronę i zagospodarowanie wód przez małżonka i składki członkowskiej ogólnozwiązkowej przez współmałżonka.

 

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

opłata egzaminacyjna:

   •  dla osób do lat 16 - bezpłatnie
   •  dla pozostałych - 30 zł.