Walne zebranie sprawozdawcze

Informujemy, że w dniu 07.02.2020 roku  o godz: 18:00 (w I terminie) i o godz: 18:30  (w II terminie) w  holu głównym Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17,  00-910 Warszawa, odbędzie się zebranie sprawozdawcze Koła PZW Nr 33 Warszawa - Rembertów. 

Z NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

 1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, sekretarza i powołanie Prezydium walnego zgromadzenia.
 2. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad (w drodze głosowania), zatwierdzenie protokołu z poprzedniego walnego zgromadzenia Koła.
 3. Wybór Komisji: uchwał i wniosków, mandatowej, skrutacyjnej.
 4. Sprawozdanie z rocznej działalności: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Koła.
 5. Omówienie realizacji uchwał i wniosków podjętych na poprzednim walnym zgromadzeniu Koła.
 6. Przedstawienie i omówienie projektu planu działania Koła na rok 2020.
 7. Przedstawienie i omówienie preliminarza budżetowego Koła na rok 2020.
 8. Zapoznanie uczestników walnego zgromadzenia z uchwałą Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu dotycząca wysokości składek członkowskich i okręgowych.
 9. Dyskusja.
 10. W przypadku zdekompletowania składu osobowego władz lub organów, uzupełnienie następuje spośród członków Koła, zatwierdzone uchwałą zarządu lub organu, którego takie uzupełnienie dotyczy.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie: planu działania i preliminarza budżetowego Koła na 2020 r.
 12. Przyjęcie i zatwierdzenie uchwał i wniosków pod adresem Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, Zarządu Koła.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Informacyjnie :

Zasady przeprowadzania walnych zgromadzeń
Wykaz władz
Regulamin obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków koła
Porządek obrad walnego zgromadzenia sprawozdawczego

Zachęcamy kolegów i koleżanki wędkarzy z naszego Koła do licznego przybycia.

Zarząd Koła Nr 33 Warszawa Rembertów

 

Wasze komentarze (0)